St. Jozef, arbeider

Gebed tot St. Jozef, Arbeider

God, Schepper van al wat bestaat,
Gij hebt voor de mens
de arbeid gemaakt tot wet van zijn leven.
Geef dat wij, onder de bescherming
van de heilige Jozef,

naar zijn voorbeeld
het werk volbrengen dat Gij ons opdraagt
en het loon ontvangen dat Gij belooft.
Door Christus onze Heer.