H. Jozef te Smakt

“De historie zegt dat de stichting van de St. Jozefkapel in Smakt geregeld is bij de overeenkomst op 7 oktober 1699 door Johannus Albertus Baron van der Boye en Neerijssche en Matthias Roebroeck, pastoor-deken te Venray, op het Kasteel Macken in Holthees. In datzelfde jaar is met de bouw begonnen en de baron heeft de kapel een kelk geschonken, nu nog in het bezit van de kapel, met het randschrift “”Sint Jozeph bid voor ons 1700“”. De voet van de kelk is versierd met de wapenschilden van de stichter baron Johan Albert en zijn gemalin Maria Amillia Antonetta Raba, barones van Gelder van het huis Arcen. Dezelfde wapenschilden zijn ook te zien in het altaar van de kapel en in de wapensteen tegen de buitenmuur.
Het genade beeld van Smakt stelt de H. Jozef voor, glimlachend neerziend op het Kind. Het beeld is een product van volkskunst uit Antwerpen van rond 1700.

Smakt is in de afgelopen drie eeuwen uitgegroeid tot een klein bedevaartplaats, tot een oord van gebed en verering van St. Jozef. Vooral in de maand maart (op 19 maart is de feestdag van St. Jozef) trekken duizenden mensen van heinde en ver naar de kapel. St. Jozef wordt vereerd als patroon van een gelukkige levensstaat. Als zodanig wordt St. Jozef nergens ter wereld zo vereerd. St. Jozef is ook de patroon van het christelijk huisgezin en staat ouders bij om de moeilijke taak van de opvoeding goed te volbrengen. Tot slot wordt tot St. Jozef gebeden voor de genade van een zalige dood.

De kapel uit 1699 heeft een renaissancegevel begrensd door een voluutlijn, terwijl op de nok van het dak een torentje staat. In 1864 werd de kapel vergroot en krijgt ze een kruisgewelf.

Sinds 1947 is de verzorging van het bedevaartsoord door de bisschop van Roermond toevertrouwd aan de Orde van de Ongeschoeide Karmelieten. Dankbaar hebben de broeders van de berg Karmel dit geschenk aanvaard. De verering van St. Jozef als patroon van de goede levensstaat willen zij voortzetten en levendig houden. Echter in 2005 is een einde gekomen aan deze opdracht en zijn de laatste paters vertrokken. Sindsdien wordt de zorg voor het heiligdom gedragen door de naburige parochies.

Over de verering van de H. Jozef te Smakt (o.a. om uitkomst voor ongehuwden) is een aparte site gemaakt: Sint Jozef Kapel van Smakt