Getijden 19 maart

“Het zgn. ‘getijdengebed’, het gebed dat priesters, diakens en religieuzen dagelijks bidden, kent voor een Hoogfeest een “Eerste Vespers” en een “Tweede Vespers”.
De “Eerste Vespers” wordt gebeden op de avond voorafgaand aan het Hoogfeest.
De Tweede Vespers is dan het avondgebed op het feest zelf.
De Vespers is het kerkelijk avondgebed, bestaande uit het bidden van psalmen, hymnen en lezingen en een aantal voorbeden.

De “Lauden” is het kerkelijk ochtendgebed, dat kort na zonsopgang gebeden wordt. Met de Vespers behoren ze tot de kern van het ‘getijdengebed’.

Naar Joodse traditie begint de ‘sabbat’ op de (vrijdag)avond voor de eigenlijke ‘sabbat'(zaterdag). In de Katholieke liturgie is dat gebruik overgenomen voor de Christus-mysteries, maar ook voor andere Hoogfeesten, maar ook de viering van de zondag, het opnieuw vieren van het Pasen van de Heer, van de Verrijzenis.

Met dank aan Pastoor Mennen voor de liturgische teksten van Lauden en Vespers.